Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 21 november om 20.00 uur in de Steense.

Jullie hebben een e-mail ontvangen met daarin onder andere de agenda, notulen vorige vergadering, resultatenrekening, balans en begroting.

Daarnaast staat er een brainstorm punt op de agenda. Bij deze willen we iedereen alvast vragen om na te denken over het 75-jarig jubileum in 2025.

Hopelijk zien we jullie allemaal op 21 november!