Vereniging

“De Griffioen” werd opgericht op 21 juni 1950 door: de heer Harry A. Aarsse, die als leraar lichamelijke opvoeding aan de toenmalige ULO in Wolvega was verbonden. De oprichting vond toevalligerwijze plaats op de verjaardag van de op 21 juni 1924 in Petoemboekan op de zuidoost kust van Sumatra geboren heer Aarsse. Tijdstip oprichting: 15.20 uur; lokatie oprichting: oude IJsbaanterrein Lindenoord.

Met 33 leden ging de vereniging van start. De heer Aarsse had zijn opleiding genoten aan de sportacademie te Den Haag en was in 1949 in Wolvega komen wonen. Hij bleef hier overigens maar 4 jaar, want in 1953 vertrok hij naar Nieuw-Guinea en van daaruit ging hij in 1963 naar Australië. In 1964 kwam hij terug naar Nederland i.v.m. zijn plaatsing aan de Technische Hoge School van Twente te Enschede, waar hij hoofd van de Campus Lichamelijke Vorming en Sport werd en tevens Direkteur van het Sportcentrum Drienerloo.

Van SV naar meer zelfstandige afdelingen
In september 1980 trad Algemeen Voorzitter Henk Kussendrager af en binnen de  vereniging had men geen opvolger gevonden. Er was door hem evenwel een oplossing gevonden in een “gouwe ouwe”: de oprichter en beschermheer van “De Griffioen” kwam terug omdat o.a. Akkrum – Wolvega een te bereizen afstand was. De heer Harry Aarsse werd de nieuwe Algemeen Voorzitter, Wil Patist Algemeen Vice-Voorzitter en Koos Kootstra en Bauke van Houten de nieuwe Algemeen Penningmeesters. Rond de jaarwisseling 1980 – 1981 bleek echter dat de relatie tussen een professionele Harry Aarsse en een amateuristisch en rekreatief opgezette vereniging, die werkte met vrijwilligers in de sport, tot een breuk was gedoemd. Nadat Aarsse aftrad werd Henk Raggers benoemd tot Algemeen Voorzitter ad interim die deze functie in juli 1981 weer overdroeg aan de heer Eele Akse, die het Algemeen Vice-Voorzitterschap had overgenomen van Wil Patist, maar bij gebrek aan een Algemeen Voorzitter deze functie ad interim overnam. In juni 1982 werd hij gekozen tot Algemeen Voorzitter. Volleybal had in deze periode bijna 300 leden en deed met 27 teams en 6 mini-volleybalteams mee aan de officiële kompetitie, waarmee het tot de 5 grootste volleybalverenigingen van Friesland was doorgedrongen. Met ruim 650 leden had de hele S.V. De Griffioen zijn ledentop bereikt.

In juli 1983 kreeg de Sportvereniging De Griffioen een nieuwe leiding.
Wil Patist werd Algemeen Voorzitter en Bouke van Houten blijft Algemeen Penningmeester. Onder hun leiding zou de omni-vereniging een gedaantewisseling qua stuktuur en werkwijze ondergaan. De afdelingen kregen volwaardige besturen met een relatief grote mate van zelfstandigheid, het financieel systeem werd op een andere leest geschoeid en veel overzichtelijker gemaakt. Eigenlijk ontstond er en soort federatief karakter in de sportvereniging, waarbij het Dagelijks Bestuur de algemene, coöperatieve en coördinerende zaken uitvoerde. Harry Kuipers nam in juni 1984 het voorzitterschap van de afdeling volleybal van Wil Patist over.

Griffioen Honk
In 1985 kon ook een eigen bestuurslokatie worden betrokken: het GRIFFIOEN-HONK op het sportcomplex Lindenoord. Een ware verbetering voor de onderlinge coördinatie en een goede centrale werkruimte voor alle besturen. Op 31 augustus 1985 werd het GRIFFIOEN-HONK officieel door burgemeester Jan Schurer geopend. Met een sabelhouw sloeg hij zich een toegang door een linnen doek te splijten met daarop het logo van de vereniging.

In september 1986 krijgt de vereniging een nieuwe Algemeen Secretaris,
Hans van Stokhem, terwijl in 1987 Bauke van Houten aftreedt als Algemeen Penningmeester en Rinse de Jong deze functie volledig op zich neemt. In april 1988 versterkt Jan Jonkers het Dagelijks Bestuur door de functie van Algemeen Vice-Voorzitter te bezetten. In maart 1986 neemt Wil Patist het Voorzitterschap op zich van de overlegstructuur Sporthalgebruikers Wolvega en in mei 1988 volgt hij Oud Voorzitter Frans de Roder op door Voorzitter te worden van het Rayon Heerenveen van de NeVoBo. Sportief gezien is het voor alle afdelingen een kwestie van “ups en downs”.

Brand vernield sporthal Lindenoord
Begin juni 1993 wordt een deel van het sporthal complex Lindenoord vernield door een felle brand. Dit gaf vele problemen o.a.: Waar moest er nu getraind worden? Diverse teams werden in sportzalen van de scholen ingedeeld en sommige teams moesten buiten Wolvega trainen o.a. in De Blesse. Dit was natuurlijk een hele vervelende periode.  Na vele vergaderingen werd er toen besloten om bij de Steense een hal te bouwen, nl. de Nije Steense.

Sporthal Lindenoord in 1983 (© Boom uitgevers Nieuwsmedia)