Lid worden?

Ben je geïnteresseerd om (weer) te gaan volleyballen. Wat enorm leuk, je bent van harte welkom!

Om je aan te melden stuur je een mail naar de ledenadministratie. Hier kun je aangeven hoeveel ervaring je hebt met volleybal en of je wel/niet competitie wilt spelen. De ledenadministratie geeft dit door aan de Technische Commissie, welke je, voorlopig, in een team plaatst.

Je kunt eerst vier weken meetrainen met dit team, voordat je definitief beslist of je lid wilt worden. Om je definitief aan te melden dien je ons aanmeldingsformulier in te leveren bij de ledenadministratie. Ga je ook competitie spelen lever tegelijkertijd een digitale pasfoto tbv je spelerskaart in. Het aanmeldformulier is digitaal verkrijgbaar via de volgende link: aanmeldingsformulier. Ga je competitie spelen dan wordt zsm je spelerskaart aangevraagd. Je ontvangt vervolgens bericht van de ledenadministratie met ingang van wanneer je wedstrijden mee kunt spelen.

Contributie 2023/2024:

Per jaarIncasso (10x)
Heren 1 / Dames 1€ 207,50€ 20,75
Senioren€ 187,50€ 18,75
Trainend basislid€ 113,50€ 11,35
Jeugd€ 120,-€ 12,-
CMV€ 85,-€ 8,50
Basislid€ 65,-€ 6,50

Indien het bestuur daartoe aanleiding ziet kan de contributie worden gewijzigd. Leden worden hiervan op de hoogte gebracht in de algemene ledenvergadering in november.

Mutaties in lidmaatschap
Mutaties dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Dit geldt zowel voor bijvoorbeeld een verhuizing, wijziging van emailadres, maar ook verzoek tot basislid in verband met zwangerschap of een langdurige blessure.

Afmelden
Afmelden kan alleen schriftelijk met een opzegtermijn van één maand.

Let op! Meld je je na 1 maart af, dan dient de contributie van het lopende seizoen nog volledig betaald te worden. (Het seizoen loopt van september tot en met juni)