Bestuurswissel

Sinds de ALV op 5 november heeft onze vereniging een nieuwe voorzitter, secretaris en penningmeester. Na jaren trouwe dienstverlening dragen Fokke (voorzitter, 8 jaar) en Marja (secretaris, 2 jaar & penningmeester, 10 jaar) het stokje over. Wij zijn hen enorm dankbaar voor alle tijd en energie die zij de afgelopen jaren in de vereniging hebben gestoken. Gelukkig zullen we hen niet hoeven missen binnen de vereniging. Fokke is nog steeds scheidsrechter en trainer/coach en Marja is dit jaar ook begonnen als scheidsrechter.

Met het vertrek van Fokke en Marja zijn drie nieuwe leden binnen het bestuur getreden. Martijn zal de taak van voorzitter op zich nemen, Drika de taak van secretaris en Kim de taak van penningmeester. Wij wensen hen succes met hun nieuwe functie.

Tegelijkertijd nam ook Sandra afscheid. Zij heeft jarenlang de website, nieuwsbrief en facebook van onze vereniging bijgehouden, zelfs toen ze geen lid meer was van de vereniging. Dank je wel, Sandra. We zijn nu op zoek naar leden die haar taak willen overnemen. Heb je interesse neem dan contact op met Tineke.

Fokke (links), Marja (midden), Sandra (rechts)