SV de Griffioen

Lidmaatschap

Mocht u geïnteresseerd zijn om (weer) te gaan volleyballen, meld u dan aan bij de ledenadministratie.
Deze geeft dit door aan de Technische Commissie, welke u, voorlopig, in een team plaatst.

U kunt eerst vier weken meetrainen met dit team, alvorens u definitief aan te melden als lid, waarna u ook contributie gaat betalen. Bij de definitieve aanmelding dient u een aanmeldingsformulier met een digitale pasfoto in te leveren bij de ledenadministratie. Dit formulier is ook digitaal verkrijgbaar via de volgende link: aanmeldingsformulier. Daarna wordt er een wedstrijdkaart voor u aangevraagd. U ontvangt vervolgens bericht van de ledenadministratie met ingang van wanneer u wedstrijden mee kunt spelen.

Contributie 2018 / 2019:

Omschrijving Per jaar Incasso (10x)
Heren 1 / Dames 1 € 207,50 € 20,75
Senioren € 187,50 € 18,75
Trainend basislid + recreatief € 113,50 € 11,35
Jeugd € 120,- € 12,-
Mini’s € 85,- € 8,50
Basislid € 65,- € 6,50

Mutaties in lidmaatschap
Mutaties dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Dit geldt zowel voor bijvoorbeeld een verhuizing, maar ook verzoek tot basislid in verband met zwangerschap of een langdurige blessure.

Afmelden
Afmelden kan alleen schriftelijk met een opzegtermijn van één maand. Meld je je na 1 maart af, dan dient de contributie van het lopende seizoen nog volledig betaald te worden. (Het seizoen loopt van september tot en met mei)