SV de Griffioen

Algemeen

Onder de verschillende onderwerpen vindt u de volgende informatie:

Vereniging
– Historie van de vereniging “De Griffioen”

Bestuur en commissies
– Contactgegevens van de bestuursleden en de verschillende commissies

Trainingen
– Trainingstijden per team met daarbij de trainer

Lidmaatschap
– Hoe kun je je aanmelden als nieuw lid
– Contributies van het lopende seizoen
– Wat te doen bij mutaties
– Hoe meld je je af als lid